Termeni și condiții

Acesti termeni si conditii se refera la accesul pe site-ul www.recreativo.ro. Prin accesarea si utilizarea website-ului nostrum, prin creearea unui cont de utilizator nou si prin efectuarea unei rezervari, confirmati si sunteti de accord ca ati citit, inteles si ati fost de accord cu toti termenii si conditiile precizate mai jos.

Continutul si infrastructura acestui website si serviciul de rezervari online sunt in proprietatea, operate si furnizate de societatea Platforma Recreativo S.R.L. (Recreativo) cu sediul social in Stefanestii de Jos, Str. Florilor nr. 5, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3458/2016, cod unic de inregistrare (CUI) RO 36462590, si sunt furnizate doar pentru uzul personal, non-comercial, conform termenilor si conditiilor de mai jos.

1.  Scopul serviciile Recreativo.ro

Prin acest website, www.recreativo.ro, Recreativo si partenerii sai, oferim o platforma online prin intermediul careia toti furnizorii de activitati de petrecere a timpului liber (de exemplu, ateliere de picture, lectii de canto, lectii de catarat sau calorie numite “activitati”) isi pot promova ofertele pentru a fi rezervate, si prin care utilizatorii website-ului pot face aceste rezervari. Rezervand o activitate pe Recreativo, intrati intr-o relatie contractuala directa cu furnizorul care presteaza aceste servicii unde faceti rezervarea. Din momentul in care faceti rezervarea, noi actionam numai ca un intermediar intre dumneavoastra si furnizorii de activitati, transmitand detaliile rezervarii furnizorului si transmitandu-va un email de confirmare pentru si in numele furnizorului.

Informatiile prezentate pe website se bazeaza pe informatiile pe care furnizorii ni le transmit noua de aceea nu putem garanta ca toate informatiile sunt exacte, complete sau corecte, nici nu putem fi facuti raspunzatori pentru orice eroare (incluzând erori tipografice sau evidente), orice întreruperi (fie c_ se datoreaz_ oric_rei defect_ri (temporare _i/sau par_iale), repara_ii, actualiz_ri sau între_ineri ale website-ului nostru sau altele), pentru informa_ii inexacte, în_el_toare sau neadev_rate, sau netransmiterea informa_iilor. Fiecare furnizor r_mâne responsabil tot timpul pentru exactitatea, integritatea _i corectitudinea informa_iilor (descriptive) (incluzând pre_uri _i disponibilitate) prezentate pe website-ul nostru.

Serviciile noastre sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personal_ _i non-comercial_. De aceea, nu ave_i permisiunea de a revinde, deep-link, folosi, copia, monitoriza (de ex. spider, scrape), afi_a, salva sau reproduce orice con_inut sau informa_ie, software, produse sau servicii disponibile pe website-ul nostru pentru orice activitate sau scop comercial sau competitiv.

2.  Preturi si taxe

Toate preturile de pe website sunt afisate incluzand TVA si toate celelalte taxe (sub rezerva modificarii unor asemenea taxe). Orice erori _i gre_eli (inclusiv tip_rire gre_it_) nu sunt executorii.

Serviciul nostru este gratuit deoarece noi nu percepem sau nu ad_ugam taxe (de rezervare) suplimentare la pre_ul activitatii.

Furnizorii pl_tesc un comision (reprezentând un mic procentaj din pre_ul activitatii) c_tre Recreativo dup_ ce clientul a beneficiat de activitatea respectiva.

3.  Confidentialitate si cookie-uri

Utilizatorul final suporta raspunderea totala pentru acuratetea datelor furnizate, precum si pentru confidentialitatea lor. Acesta va notifica imediat Recreativo.ro in cazul compromiterii contului sau, sau a oricaror date legate de acesta incluzand dar nefiind limitate la nume, date nastere, date carduri de credit, parole, nume utilizatori si altele. Utilizatorul isi asuma intreaga raspundere pentru activitatea sa pe Site, pentru comentariile, posturile, contul, datele si orice alta interactiune cu Site-ul. Utilizarea frauduloasa, abuziva, accesul neautorizat, copierea sau modificarea de date, imagini, sau orice parte a Site-ului este nepermisa si se va pedepsi conform legii. Recreativo.ro isi rezerva dreptul de a inchide, suspenda sau altera accesul oricarui Utilizator la Site sau la oricare parte a acestuia, fara notificare si fara dovezi, ca urmare a suspiciunilor de utilizare abuziva si contrar scopului Site-ului a Utilizatorului.

Politica de confidentialitate

Adresa ta de email si numarul de telefon mobil

Adresa ta de email ne este necesara pentru a comunica cu tine si pentru a-ti putea trimite eventualele oferte si notificari cu privire la rezervarile tale.

Acordam atentie foarte mare confidentialitatii informatiilor tale, cat si securitatii acestora. Prin natura site-ului nostru trebuie sa facem cunoscute adresa de mail precum si alte date de identificare a cumpararii unei activitati, in principal, dar nu numai, furnizorului activitatii respective. Recreativo.ro nu se obliga sa nu faca cunoscute aceste date si este exonerata de catre orice obligatie, asteptare sau risc legal aparute din transmiterea acestor date catre terte parti.

Vezi intreaga politica de confidentialitate aici.

4.  Anulare

Pentru a anula o rezervare facuta pentru o activitate inainte de efectuarea acesteia, va rugam sa trimiteti un email la adresa [email protected]

5.  Drepturi de proprietate intelectuala

Cu excep_ia cazului când este men_ionat altfel, software-ul necesar serviciului nostru sau disponibil _i utilizat pe website-ul nostru _i drepturile de proprietate intelectual_ (inclusiv copyright) ale con_inuturilor, informa_iilor _i materialelor de pe website-ul nostru sunt proprietatea Recreativo si a furnizorilor sai.

Recreativo are proprietatea exclusiv_ asupra tuturor drepturilor, titlurilor _i intereselor asupra _i pentru (toate drepturile de proprietate intelectual_ asupra) (designului _i func_ionalit__ilor (inclusiv infrastructurii)) website-ului pe care serviciul este oferit (inclusiv în ceea ce prive_te comentariile clien_ilor _i con_inutul tradus) _i nu ave_i dreptul s_ copia_i,s crape, (hyper-/deep) link, publica_i, promova_i, vinde_i, integra_i, utiliza_i, combina_i sau folosi_i în alt mod con_inutul (inclusiv orice traduceri ale con_inutului _i comentariile clien_ilor) sau marca noastr_ f_r_ permisiunea noastr_ expres_, în scris. În m_sura în care ve_i folosi sau combina (în întregime sau par_ial) con_inutul nostru (tradus) (inclusiv comentariile clien_ilor) sau ve_i avea în alt mod drepturi de proprietate intelectual_ asupra website-ului sau a oric_rui con_inut (tradus) sau a comentariilor clien_ilor, prin prezenta atribui_i _i transfera_i toate aceste drepturi de proprietate intelectual_ c_tre Booking.com. Orice utilizare ilegal_ sau oricare dintre ac_iunile sau comportamentele men_ionate anterior vor constitui o înc_lcare material_ a drepturilor noastre de proprietate intelectual_ (inclusiv a drepturilor de copyright _i baze de date).

6.  Raspunderea limitata

Recreativo nu va fi trasa la raspundere sub nicio forma pentru orice pierdere sau prejudiciu, fie el direct sau indirect, accidental sau intentionat, ca si consecinta sau rezultat al sau in relatie cu acesti Termeni si Conditii.

6.  Utilizatorul

  • se obliga sa furnizeze date corecte in toate interactiunile si comunicarile cu Site-ul.

  • isi asuma responsabilitatea pentru actiunile sale pe Site si pe Site-urile sau locatiile partenerilor nostri.

  • nu va publica materiale obscene, defaimatoare, abuzive in orice fel, ilegale in conform cu prevederile legale actuale.

  • nu va abuza de functionalitatea Site-ului

x

Inscrie-te la newsletter pentru a fi la curent cu activitatile noastre!

Continua